Det material som vi använder på bloggen är våra egna texter och bilder. Vi vill inte att man använder vårt material utan att fråga oss om lov.

Om vi lånar bilder eller texter kollar vi att det är ok.

Vi skall med tiden lära oss mer om upphovsrätten, så att vi inte gör några fel.