På bloggen ska vi reflektera kring boken vi läser och försöka få kontakt med andra som läser samma bok i projektet.

Här ska eleverna träna sig att formulera sig i skrift.